Sekretess & Policy

Allmänt

Webbplatsen drivs av företaget Search Engine Marketing Sweden AB och har sitt säte i Stockholm, Sverige. Företaget finns på adressen: Skolvägen 8, 192 70 Sollentuna, Sweden.

Samlar vi information från dig som besökare?

När besökare väljer att skriva en recension om en butik så samlar vi vid detta tillfälle in information via ett formulär om besökaren. Detta för att säkerställa att besökaren använder sin riktiga identitet och att information som användaren lämnar in är sanningsenlig. Förutom själva recensionen så är det endast namn och e-postadress som krävs av besökaren som väljer att skriva en recension. Det finns även cookies på vissa av våra webbplatser som bland annat registrerar om du tidigare varit på den aktuella webbplatsen, se Cookies för mer information.

När samlar vi in information om dig som besökare?

Endast vid det tillfälle som besökare väljer att skriva en recension om en butik som finns tillgänglig på någon av webbplatserna. Insamling av information via detta formulär förekommer endast i detta skede. Den information som cookies samlar in sker vid händelser på webbplatsen, se mer info på Cookies.

Delar vi med oss av din information som besökare till tredje part?

När en besökare valt att skriva en recension om en butik använder vi denna för att publicera i samband med den aktuella butiken. Innan recensionen publiceras granskas den och recensionen kan även få avslag om den ej anses sanningsenlig eller ej korrekt.

Var lagrar vi information om dig som besökare?

Vi kan vidarebefordra din information som du som besökare har lämnat enligt följande: - Till utvalda och betrodda parter som kan använda informationen för att förse dig med innehåll som kan vara intresse för dig. - Till samarbetspartners och andra organisationer som arbetar för oss för att kunna tillgodose de önskemål som du efterfrågat. - Till polis, tillsynsmyndighet eller juridisk rådgivare i samband med brottsmisstanke eller om vi är ålagda att lämna ut information enligt lag. - Till annat bolag inom Search Engine Marketing Sweden AB gruppen och - Om vi skulle sälja eller köpa ett bolag eller en rörelse till eventuella säljare eller köpare av sådant bolag eller rörelse.

Cookies

Vi lagrar information på servrar i Sverige. Viss information kan även överföras till servrar i andra länder i Europa.

Tillgång till informationen

En cookie eller en så kallad kaka är en textbaserad datafil som samlar information och som en webbserver kan be att få spara i besökarens dator. Cookies kan innehålla information både i klartext och krypterat som först och främst består av information om hur besökaren beter sig på webbplatsen. Syftet med denna information är främst för att kunna förbättra webbplatsen genom användarnas information om beteendemönster så att funktioner och snabbhet kan optimeras för att ge en bättre och mer effektiv webbplats och tjänst. Man kan vägra att acceptera cookies om man inte vill att webbplatsen ska spara information. Detta kan aktiveras och inaktiveras via din webbläsare på inställningarna. Om cookies vägras så kan vissa funktioner och tjänster på webbplatserna sluta fungera.

Ändringar av Sekretess och Policy

Du har rätt att få tillgång till informationen om dig som vi innehar. Om du har skrivit en recension så ange samma uppgifter som du vid den tid angav när du kontaktar oss. Om du vill ha en kopia av den informationen så kan du skriva till oss på: Search Engine Marketing Sweden AB, Skolvägen 8, 192 70 Sollentuna, Sweden. Vi kan då ta ut en mindre administrativ avgift för att täcka de kostnader som uppstår. Alla framtida ändringar av Sekretess och Policy kommer att publiceras på denna sida. Sekretess och Policy uppdaterades senast 11 april 2012.

Vill du veta mer?

Har du frågor eller kommentarer gällande vår Sekretess och Policy kan du skriva ett email till oss. Kontakta oss i detta fall på .